İstanbul`un fatihi Sultan Mehmet`in vefatının üzerinden 539 yıl geçtibackend

İstanbul`un fatihi Sultan Mehmet`in vefatının üzerinden 539 yıl geçti

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

İstanbul’un fatihi II. Mehmed, saltanat hayatı boyunca büyük zaferler kazandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı 1481’in 3 Mayıs günü hayata veda etti.

II. Mehmed ya da bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de Edirne’de dünyaya geldi. Babası II. Murad, annesi ise Hüma Hatun’du.

İki yaşına geldiğinde büyük ağabeyinin Rum sancakbeyi olduğu Amasya’ya gönderildi. Ağabeyinin ölümü üzerine henüz altı yaşındayken Rum sancakbeyi oldu. İki yıl sonra da babası tarafından Manisa sancakbeyliğine getirildi.

Geleceğin güçlü padişahı, zeki ama hırçın bir çocuktu. Devrinin en büyük alimlerinden iyi eğitimler aldı.

Akşemseddin onun en değer verdiği hocalarından biriydi. II. Mehmed medrese hocalarının yanı sıra Batılı alimlerden de eğitim aldı. Böylece Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca öğrendi.

12 yaşında tahta çıktı

II. Mehmed, iki ağabeyinin erken yaşta ölümü üzerine tahtın tek varisi oldu. Sultan II. Murad, tahtını erkenden oğluna devretti. Böylece II. Mehmed, 12 yaşında padişah oldu. Ne var ki bu durum kargaşaları beraberinde getirdi. Halil Paşa’nın çağrısı ve yeniçerilerin ayaklanması üzerine II. Murad yeniden tahta çıktı.

II. Mehmed ise Manisa sancakbeyliğine geri döndü. 1448’de ve 1450’de babasıyla birlikte Arnavutluk seferlerine katılarak tecrübe kazandı. 1450’de Dulkadiroğulları Beyi Süleyman Bey’in kızı Sitti Mükrime Hatun ile evlendi. 10 Şubat 1451’de babası ölünce tekrar tahta oturdu.

Orta Çağı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı

II. Mehmed’in en büyük arzusu İstanbul’u fethetmekti. Tahta tekrar çıktığında bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. İşe Rumelihisarı’nı yaptırmakla başladı. Venedik, Macaristan ve Bosna hükümdarlarıyla kısa süreli barış yaptı. Cenevizlilerin tarafsız olmasını sağladı. Ordudaki asker sayısını 70 bine çıkardı.

II. Mehmed’in fetih hazırlığı bir yıla yakın sürdü. Ve 6 Nisan 1453’de İstanbul önlerine dayandı. Büyük kuşatma, tam 53 gün boyunca devam etti. Şehrin kapıları sonunda 29 Mayıs 1453 günü açıldı. Fetih, Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açtı. II. Mehmed ise “Fatih” unvanını alarak adını tarihe yazdırdı.

Sınırlarını genişletmiş bir imparatorluk bıraktı

Fatih Sultan Mehmet, hükümdarlığı boyunca ardı ardına seferler düzenledi. 1454’te Enez, Cenevizlilerden alındı. Bir yıl sonra ordu Sırbistan’a yürüdü. Seferler sonunda Boğdan Osmanlı’ya bağlılığı kabul etti. 1459’da Sırbistan seferiyle Semendire alındı ve Sırbistan Osmanlı topraklarına katıldı.

İstanbul’un Fethi

1460’da Mora, 1461’de Amasra fethedildi. Aynı yıl Candaroğulları Beyliği ortadan kaldırıldı. Trabzon Rum İmparatorluğu da Osmanlı topraklarına katıldı. 1462’deki Bosna ve Midilli zaferlerini 1466’da Arnavutluk’un alınması izledi. Peşinden Karamanoğulları Beyliği’ne son verildi.

Ardından Osmanlılar ile Venedikliler arasında uzun yıllar süren büyük mücadele başladı. Sonunda Venedik, Osmanlılarla anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Fatih Sultan Mehmet döneminde ayrıca Ermanak, Aksaray, İçel, Konya, Laren, Kırım, Alanya, Arnavutluk, Gürcistan, Çerkezistan, Kefalonya, Ayamavra ve Zanta Adaları Osmanlı’ya katıldı.

1473’de ise Otlukbeli Savaşı yapıldı. Savaşın sonunda Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan yenildi. Böylece imparatorluğun doğu sınırları güvence altına alındı. Fatih’in kızı Gevher Han, Sultan Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmet Mirza ile evlendirilerek barışın devamı sağlandı.

Şiire ayrı bir ilgisi vardı

Fatih, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Ardında büyük başarılar bırakarak 3 Mayıs 1481’de hayata gözlerini yumdu.

Fatih, üstün asker kişiliğinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında, “Fatih Kanunnamesi”, “Atik Kanunname” ve “Kanunname-i Ali Osman” adı verilen yasalar hazırlandı.

Fatih Sultan Mehmet’ten söz ederken edebi kişiliğini de unutmamak gerekir. Şiire büyük ilgisi vardı. “Avni” mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Fatih, aynı zamanda “divan”ı olan ilk padişahtır.